Dokumentacja techniczna opisuje działanie i parametry techniczne stanowiące istotę wprowadzenia produktu finalnego, np. budowli, systemu, instalacji, itp. Uwzględnia wszystkie dane niezbędne do wykonania danego wyrobu. Na podstawie dokumentacji technicznej można sprecyzować czas realizacji poszczególnych etapów projektowania, a nawet przedstawić kosztorys realizacji projektu, co zmniejsza ryzyko realizacji nietrafionych inwestycji. Przy projektowaniu i wdrażaniu sklepu internetowego istotne jest, aby przed stworzeniem dokumentacji technicznej dokonać specyfikacji funkcjonalnej, która umożliwi dobranie właściwej technologii jego wykonania.

Dokumentacja techniczna to podstawowy element projektów z dziedziny informatyki. Dla osób, które nie poświęciły jej wystarczającej uwagi wiele projektów kończy się fiaskiem. Warto zaznaczyć, że profesjonalne i skomplikowane, a tym samym najbardziej kosztowne projekty posiadają bardzo rozbudowany pakiet dokumentacji technicznej, dzięki któremu działają one poprawnie i z reguły nigdy nie zawodzą.

Dokumentacja techniczna powinna zawierać:

  • opis metod konstrukcyjnych
  • charakterystykę materiałową
  • notyfikację na temat projektowanych cech użytkowych danego wyrobu
  • określenie warunków zastosowania wyrobu
  • instrukcję obsługi
  • instrukcję właściwej eksploatacji

Zależnie od przypadku zawartość dokumentacji technicznej może być ograniczona i obejmować tylko niektóre, najbardziej potrzebne dokumenty, np. recepturę, opis poszczególnych etapów procesu technologicznego, warunki techniczne, w których powinna przebiegać produkcja, itp.

Inne rodzaje dokumentacji związane z dokumentacją techniczną

Dokumentacja wdrożeniowa – sporządzana na potrzeby wprowadzenia produktu końcowego. Różni się ona od dokumentacji technicznej tym, że zawiera znacznie mniej informacji na temat wewnętrznych związków i elementów, ale obejmuje szczegółowy materiał dotyczący środowiska pracy produktu. Sporządzenie tego typu dokumentacji bywa niezbędne w przypadku, gdy wdrażaniem produktu zajmują się osoby, które na co dzień nie należą do zespołu projektowego.

Dokumentacja użytkownika – przeznaczona dla użytkowników końcowych. Dokument ten jest niezbędny w przypadku gdy rozwiązanie nie jest intuicyjne lub gdy sam przebieg pracy cechuje się wysokim stopniem skomplikowania i wymaga dodatkowej instrukcji.

Dokumentacja projektu – powstająca na podstawie dokumentacji funkcjonalnej i uwzględniająca opis użycia, procesy biznesowe i przepływ pracy w formie tekstu, obrazów i diagramów UML. W przypadku kiedy opis funkcjonalności jest skonstruowany w formie pisemnej można powołać na rynek wyrób, którego cechy odpowiadają wszystkim tezom projektu. Wymienić można wiele technik pozyskiwania wymagań funkcjonalnych, np. use cases (przypadek użycia) lub user stories (historie użytkowników). Nie ulega wątpliwości, że projekt sprowadzony do formy dokumentacji, w której ujęte są mniejsze moduły łatwiej wdrożyć.

Za wstępną formę dokumentacji przyszłego produktu IT uznaje się specyfikację projektu, która opisuje jego istotne cechy, koncepcję i zadania. Jest ona niezwykle istotna, kiedy mamy do czynienia z rozwiązaniami cechującymi się dużym zasięgiem, których poprawne wprowadzenie ma znaczący wpływ dla działalności całego przedsiębiorstwa. Staranne przedstawienie pracownikom wstępnego zarysu projektu sprawia, że współpraca z firmą, która wykonuje zlecenie przebiega sprawnie i bez zastrzeżeń. Warto więc wiedzieć jak sporządzić taką specyfikację i jakie informacje powinny się w niej znaleźć.

Zapoznaj się z naszą usługą SRS - Software Requirements Specification

Masz pytanie związane z usługą SRS