System nadzoru spraw windykacyjnych który został opisany w prawie 100 stronach dokumentacji dostarczonej przez zamawiającego. W ogromnym skrócie rejestr dłużników, kontrahentów i samo prowadzenie spraw + wszelkiego rodzaju koszty związane ze sprawami/odsetki itp.

Podstawowe funkcjonalności: wykres roczny zawierający sumę prowadzonych spraw oraz sumę odzyskanych należności w danym miesiącu. Administrator ma możliwość zablokowania naliczania odsetek oraz kosztów windykacji. Moduł akcje, który pozwala administratorowi na prowadzenie rejestru wykonanych czynności lub czynności planowanych do wykonania w danej sprawie. Bilans jest jednym z głównych modułów, to w nim odbywa się gromadzenie informacji o wszelkich zadłużeniach, podatkach, kosztach windykacji oraz “spłatach” dłużnika. Moduł grupy odsetkowe pozwala na tworzenie grup odsetek, w których możliwe jest wprowadzenie różnych progów procentowych dla danych okresów.